Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1967:642) om underrättelser rörande försäkrade enligt lagen om allmän försäkring m.m.

Denna kungörelse har enligt förordning (1998:1395) upphört att gälla den 1 januari 1999.

Utfärdad: 1967-11-17

upphävd genom

SFS 1996:1302

upphävd genom

SFS 1996:1302

upphävd genom

SFS 1996:1302

upphävd genom

SFS 1996:1302

Skattemyndigheten skall, på tid och sätt som Riksskatteverket bestämmer efter samråd med Riksförsäkringsverket, lämna underrättelse till den allmänna försäkringskassan om beräknad pensionsgrundande inkomst för försäkrade inom kassans område.

SFS 1996:1302

upphävd genom

SFS 1996:1302

upphävd genom

SFS 1991:766

upphävd genom

SFS 1996:1302