Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m.

Denna lag upphör enligt Lag (2010:1218) att gälla vid utgången av 2010.

Utfärdad: 1974-06-07

Staten, landsting och kommun erhåller ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring för rådgivning som lämnas i födelsekontrollerande syfte eller om abort eller sterilisering.

SFS 1993:1655

Ersättningen utges enligt grunder som regeringen fastställer. Ersättningen omfattar även kostnaderna för preventivmedel som utlämnas i samband med rådgivningen.

Ersättning enligt denna lag utges endast om rådgivning och i anslutning därtill utlämnade preventivmedel tillhandahålls kostnadsfritt.

SFS 1984:687

[har upphävts genom lag (1991:422).]

SFS 1991:422

Ersättning enligt denna lag för rådgivning och i anslutning därtill utlämnade preventivmedel utges av Försäkringskassan.

Om ersättning för resekostnader i samband med rådgivning enligt denna lag finns föreskrifter i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor.

SFS 2004:806

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1984:687

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

SFS 1988:45

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

SFS 1991:422

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter skall fortfarande gälla i fråga om ersättning för kostnader för resa som har påbörjats före ikraftträdandet.

SFS 1993:1655

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.

SFS 2004:806

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2010:1218

(Utkom d. 30 nov. 2010.)