Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1990:561) med vissa bemyndiganden för Läkemedelsverket att meddela föreskrifter

Rubriken har denna lydelse enl. F 2010:1845.

Utfärdad: 1990-06-07

Utöver de föreskrifter med bemyndiganden för Läkemedelsverket som finns i andra författningar får Läkemedelsverket meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av 7 § andra stycket narkotikastrafflagen (1968:649).

SFS 2010:1845

[Upphävd g. F (2010:1845).]

SFS 2010:1845

[Upphävd g. F (2010:1845).]

SFS 2010:1845

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1990:561

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1990.

SFS 1994:2051

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1995.

SFS 1996:1165

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 2010:1845

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.