Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1999:1419) om inkomstindex för år 2000

Utfärdad den 22 december 1999.
Utkom från trycket den 5 januari 2000

Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 1 kap. 5 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 101,73 för år 2000.1)

1)

Inkomstindexet för år 1999 är 100,00 (1998:674).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1999:1419

(Utkom den 5 januari 2000.)