Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2000:1171) om inkomstindex för år 2001

Utfärdad den 7 december 2000.
Utkom från trycket den 15 december 2000

Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 1 kap. 5 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 103,20 för år 20011) .

1)

Senaste förordning i ämnet 1999:1419

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1171

(Utkom d. 15 dec. 2000.)