Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2001:957) om inkomstbasbelopp för år 2002

Utfärdad den 29 november 2001.
Utkom från trycket den 7 december 2001

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundande ålderspension till 38 800 för år 20021) .

1)

Inkomstbasbeloppet för år 2001 motsvarar det förhöjda prisbasbeloppet för år 2001, 37 700 kr (2000:702)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:957

(Utkom d. 7 dec. 2001.)