Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2002:778) om inkomstbasbelopp för år 2003

Utfärdad den 31 oktober 2002.
Utkom från trycket den 12 november 2002

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 40 900 för år 20031) .

1)

Inkomstbasbeloppet är höjt med 2 100 kronor i förhållande till inkomstbasbeloppet för år 2002 (2001:957).