Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2003:635) om inkomstbasbelopp för år 2004

Utfärdad den 30 oktober 2003.
Utkom från trycket den 11 november 2003

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 42 300 för år 20041) .

1)

Inkomstbasbeloppet är höjt med 1400 kronor i förhållande till inkomstbasbeloppet för år 2003 (2002:778).