Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2004:1048) om inkomstbasbelopp för år 2005

Utkom från trycket den 3 december 2004
Utfärdad den 18 november 2004.

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 43 300 kronor för år 2005.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1048

(Utkom d. 3 dec. 2004.)