Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2004:1379) med bemyndigande för Försäkringskassan att meddela föreskrifter om tidpunkt för utbetalning av vissa livräntor

Utkom från trycket den 5 januari 2005
utfärdad den 22 december 2004.

Försäkringskassan får meddela föreskrifter om tidpunkt för utbetalning av sådana livräntor som anges i 1 § i den upphävda kungörelsen (1967:922) angående utbetalning av ersättning enligt lagen den 14 maj 1954 (nr 243) om yrkesskadeförsäkring, m.m.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1379

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.