Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Tillkännagivande (2005:745) av Färöarnas, Grönlands och Ålands anslutning till den nordiska konventionen om social trygghet av den 18 augusti 2003

Utkom från trycket den 1 november 2005
beslutat den 20 oktober 2005.

Regeringen tillkännager att den nordiska konventionen om social trygghet av den 18 augusti 2003 i enlighet med artikel 16.2 i konventionen har trätt i kraft för Åland den 1 september 2004, för Grönland den 28 maj 2005 och för Färöarna den 1 juli 2005. Konventionen, som trädde i kraft den 1 september 2004, har antagits som lag här i landet genom lagen (2004:114) om nordisk konvention om social trygghet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:745

(Utkom d. 1 nov. 2005.)