Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2005:795) om inkomstbasbelopp för år 2006

Utkom från trycket den 29 november 2005
utfärdad den 17 november 2005.

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 44 500 kronor för år 20061) .

1)

Inkomstbasbeloppet är höjt med 1 200 kronor i förhållande till inkomstbasbeloppet för år 2005 (2004:1048).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:795

(Utkom d. 29 nov. 2005.)