Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2006:1264) om inkomstbasbelopp för år 2007

Utkom från trycket den 5 december 2006
utfärdad den 23 november 2006.

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 45 900 kronor för år 20071) .

1)

Inkomstbasbeloppet är höjt med 1 400 kronor i förhållande till inkomstbasbeloppet för år 2006 (2005:795).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1264

(Utkom d. 5 dec. 2006.)