Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2007:1023) om inkomstbasbelopp för år 2008

Utkom från trycket den 4 december 2007
utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 48 000 kronor för år 20081) .

1)

Inkomstbasbeloppet är höjt med 2 100 kronor i förhållande till inkomstbasbeloppet för år 2007 (2006:1264).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1023

(Utkom d. 4 dec. 2007.)