Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2008:905) om inkomstbasbelopp för år 2009

Utkom från trycket den 25 november 2008
utfärdad den 13 november 2008.

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 50 900 kronor för år 20091) .

1)

Senaste förordning i ämnet 2007:1023.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:905

(Utkom d. 25 nov. 2008.)