Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2008:906) om balanstal för år 20091)

Utkom från trycket den 25 november 2008
utfärdad den 13 november 2008.

Regeringen fastställer balanstalet enligt 1 kap. 5 a § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 1,0026 för år 2009.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:906

(Utkom d. 25 nov. 2008.)