Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:546

Utkom från trycket den 15 juni 2010
Förordning om ändring i förordningen (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra myndigheter;
utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver att i 2 § förordningen (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra myndigheter1) orden "Statens pensionsverk" ska bytas ut mot "Statens tjänstepensionsverk".

1)

Senaste lydelse av 2 § 2009:1180.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:546

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)