Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:462

Utkom från trycket den 25 juni 2012
Förordning om ikraftträdande av lagen (2005:234) om konvention mellan Sverige och Turkiet om social trygghet;
utfärdad den 14 juni 2012.

Regeringen föreskriver att lagen (2005:234) om konvention mellan Sverige och Turkiet om social trygghet ska träda i kraft den 1 augusti 2012.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)