Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:782

Utkom från trycket den 7 december 2012
Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);
utfärdad den 29 november 2012.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 1 b § socialtjänstförordningen (2001:937) ska upphöra att gälla vid utgången av 2012.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)