Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2013:524) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien

Utkom från trycket den 24 juni 2013
utfärdad den 13 juni 2013.

Den konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien som undertecknades i New Delhi den 26 november 2012 ska gälla som lag här i landet. Konventionens innehåll framgår av en bilaga till denna lag.

Vid tillämpning av konventionen ska avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning bestämmas till den procentsats av sjukförsäkringsavgiften enligt socialavgiftslagen (2000:980) som beräknas motsvara den andel av denna avgift som finansierar sjukersättning och aktivitetsersättning.

Bilaga

 SFS2013-0524_SFS2013524-01_gif

 SFS2013-0524_SFS2013524-02_gif

 SFS2013-0524_SFS2013524-03_gif

 SFS2013-0524_SFS2013524-04_gif

 SFS2013-0524_SFS2013524-05_gif

 SFS2013-0524_SFS2013524-06_gif

 SFS2013-0524_SFS2013524-07_gif

 SFS2013-0524_SFS2013524-08_gif

 SFS2013-0524_SFS2013524-09_gif

 SFS2013-0524_SFS2013524-10_gif

 SFS2013-0524_SFS2013524-11_gif

 SFS2013-0524_SFS2013524-12_gif

 SFS2013-0524_SFS2013524-13_gif

 SFS2013-0524_SFS2013524-14_gif

 SFS2013-0524_SFS2013524-15_gif

 SFS2013-0524_SFS2013524-16_gif

 SFS2013-0524_SFS2013524-17_gif

 SFS2013-0524_SFS2013524-18_gif

 SFS2013-0524_SFS2013524-19_gif

 SFS2013-0524_SFS2013524-20_gif

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:524

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(F 2013:524 träder enl. F 2014:527 i kraft d. 1 aug. 2014.)

SFS 2014:527

(Utkom d. 23 juni 2014.)