Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:914

Utkom från trycket den 29 november 2013
Förordning om ändring i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.;
utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.1) ska ha följande lydelse.

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2012:461.

Innan Socialstyrelsen beviljar statsbidrag enligt denna förordning ska myndigheten höra Folkhälsomyndigheten.

Ett beslut om bidrag får avse en tidsperiod om högst ett år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:914

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)