Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2014:133) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

Utkom från trycket den 1 april 2014
utfärdad den 20 mars 2014.

En kommun får meddela föreskrifter om ytterligare förutsättningar för att sådant ekonomiskt stöd som avses i lagen (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst ska lämnas till enskild som är medlem av kommunen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:133

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2014.