Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:164

Utkom från trycket den 15 april 2014
Förordning om ikraftträdande av lagen (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet;
utfärdad den 3 april 2014.

Regeringen föreskriver att lagen (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet ska träda i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)