Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2014:834) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea

Utkom från trycket den 1 juli 2014
utfärdad den 19 juni 2014.

Den konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea som undertecknades i Seoul den 9 september 2013 ska gälla som lag här i landet. Konventionens innehåll framgår av en bilaga till denna lag.

Vid tillämpning av konventionen ska avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning bestämmas till den procentsats av sjukförsäkringsavgiften enligt socialavgiftslagen (2000:980) som beräknas motsvara den andel av denna avgift som finansierar sjukersättning och aktivitetsersättning.

Bilaga

 SFS2014-0834_SFS2014834BIL_1_gif

 SFS2014-0834_SFS2014834BIL_2_gif

 SFS2014-0834_SFS2014834BIL_3_gif

 SFS2014-0834_SFS2014834BIL_4_gif

 SFS2014-0834_SFS2014834BIL_5_gif

 SFS2014-0834_SFS2014834BIL_6_gif

 SFS2014-0834_SFS2014834BIL_7_gif

 SFS2014-0834_SFS2014834BIL_8_gif

 SFS2014-0834_SFS2014834BIL_9_gif

 SFS2014-0834_SFS2014834BIL_10_gif

 SFS2014-0834_SFS2014834BIL_11_gif

 SFS2014-0834_SFS2014834BIL_12_gif

 SFS2014-0834_SFS2014834BIL_13_gif

 SFS2014-0834_SFS2014834BIL_14_gif

 SFS2014-0834_SFS2014834BIL_15_gif

 SFS2014-0834_SFS2014834BIL_16_gif

 SFS2014-0834_SFS2014834BIL_17_gif

 SFS2014-0834_SFS2014834BIL_18_gif

 SFS2014-0834_SFS2014834BIL_19_gif

 SFS2014-0834_SFS2014834BIL_20_gif

 SFS2014-0834_SFS2014834BIL_21_gif

 SFS2014-0834_SFS2014834BIL_22_gif

 SFS2014-0834_SFS2014834BIL_23_gif

 SFS2014-0834_SFS2014834BIL_24_gif

 SFS2014-0834_SFS2014834BIL_25_gif

 SFS2014-0834_SFS2014834BIL_26_gif

 SFS2014-0834_SFS2014834BIL_27_gif

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:834

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2014:834 träder enl. F 2015:224 i kraft d. 1 juni 2015.)

SFS 2015:224

(Utkom d. 6 maj 2015.)

Anmärkt författning:

F (2015:225) om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea.