Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:224

Utkom från trycket den 6 maj 2015
Förordning om ikraftträdande av lagen (2014:834) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea;
utfärdad den 23 april 2015.

Regeringen föreskriver att lagen (2014:834) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea ska träda i kraft den 1 juni 2015.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)