Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2015:225) om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea

Utkom från trycket den 6 maj 2015
utfärdad den 23 april 2015.

Den administrativa överenskommelsen om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea som undertecknades i Seoul den 9 september 2013 ska gälla som förordning här i landet. Tillämpningsöverenskommelsens innehåll framgår av en bilaga till denna förordning.

Försäkringskassan får meddela föreskrifter om den procentsats som sjukförsäkringsavgiften ska uppgå till enligt 2 § lagen (2014:834) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea.

Bilaga

 SFS2015-0225_SFS2015225BIL_1_gif

 SFS2015-0225_SFS2015225BIL_2_gif

 SFS2015-0225_SFS2015225BIL_3_gif

 SFS2015-0225_SFS2015225BIL_4_gif

 SFS2015-0225_SFS2015225BIL_5_gif

 SFS2015-0225_SFS2015225BIL_6_gif

 SFS2015-0225_SFS2015225BIL_7_gif

 SFS2015-0225_SFS2015225BIL_8_gif

 SFS2015-0225_SFS2015225BIL_9_gif

 SFS2015-0225_SFS2015225BIL_10_gif

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:225

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2015.