Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2015:994) om tidsbegränsade tillstånd till att bedriva verksamhet med stödboende

Utkom från trycket den 29 december 2015
utfärdad den 17 december 2015.

Inspektionen för vård och omsorg får meddela tidsbegränsade tillstånd till att bedriva yrkesmässig verksamhet i form av stödboende enligt 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Ett tidsbegränsat tillstånd får meddelas för en period på högst ett år från den dag tillståndet beviljades.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:994

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2016.