Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:1062

Utkom från trycket den 2 december 2016
Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);
utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 3 § socialtjänstförordningen (2001:937) ska ha följande lydelse.

3 §

1) Inspektionen för vård och omsorg ska utfärda ett skriftligt bevis när tillstånd har meddelats. Beviset ska innehålla uppgifter om den juridiska eller fysiska person som ska bedriva verksamheten, för vilken grupp verksamheten är godkänd, det högsta antal personer som samtidigt får vårdas i eller omfattas av verksamheten, vem som ska förestå verksamheten samt övriga villkor för tillståndet.

1)

Senaste lydelse 2015:995.

Ett tillstånd ska meddelas tills vidare.

Tillståndet får inte överlåtas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1062

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)