Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1184

Utkom från trycket den 8 december 2017
Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);
utfärdad den 30 november 2017.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937) ska ha följande lydelse.

1 §

1) Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller.

1)

Senaste lydelse 2016:906.

Riksnormen för ett hushåll under 2018 utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna beräknade enligt följande tabeller.

 • Personliga kostnader i kronor per hemmavarande barn och skolungdom

  ej lunch 5 dagar/vecka

   

  under 1 år

   

  1–2 år

   

  3 år

   

  4–6 år

   

  1 960

   

  2 150

   

  1 900

   

  2 080

   

  med lunch under 1 år

   

  1–2 år

   

  3 år

   

  4–6 år

   

  7–10 år

   

  11–14 år

   

  15–18 år

   

  19–20 år

   

  2 090

   

  2 330

   

  2 080

   

  2 330

   

  2 930

   

  3 370

   

  3 800

   

  3 830

   
 • Personliga kostnader i kronor - vuxna

  Ensamstående

   

  Sambor

   

  3 030

   

  5 460

   
 • Gemensamma hushållskostnader i kronor - medlemmar i hushållet

  1 pers.

   

  2 pers.

   

  3 pers.

   

  4 pers.

   

  5 pers.

   

  6 pers.

   

  7 pers.

   

  970

   

  1 080

   

  1 350

   

  1 540

   

  1 770

   

  2 010

   

  2 180

   

För hushåll med fler än 7 personer beräknas kostnaden för varje tillkommande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer.

För en vuxen person som inte är att anse som sambo, men som ingår i hushållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom personliga kostnader för ensamstående plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för hushållet och antalet medlemmar i hushållet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1184

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)