Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1787

Publicerad den 28 november 2018
Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937) ska ha följande lydelse.

1) Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller.

1)

Senaste lydelse 2017:1184.

Riksnormen för ett hushåll under 2019 utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna beräknade enligt följande tabeller.

Personliga kostnader i kronor per hemmavarande barn och skolungdom

 

ej lunch 5 dagar/vecka

 

under 1 år

 
 

1–2 år

 
 

3 år

 
 

4–6 år

 
 

2 000

 
 

2 190

 
 

1 940

 
 

2 120

 
 
 

med lunch

 
 
 
 
 
 
 
 

under 1 år

 

1–2 år

 

3 år

 

4–6 år

 

7–10 år

 

11–14 år

 

15–18 år

 

19–20 år

 

2 130

 

2 380

 

2 120

 

2 380

 

2 990

 

3 440

 

3 880

 

3 910

 

Personliga kostnader i kronor - vuxna

 

Ensamstående

 
 
 

Sambor

 
 
 
 

3 090

 
 
 
 

5 570

 
 
 
 

Gemensamma hushållskostnader i kronor - medlemmar i hushållet

 

1 pers.

 

2 pers.

 

3 pers.

 

4 pers.

 

5 pers.

 

6 pers.

 

7 pers.

 

990

 

1 100

 

1 380

 

1 570

 

1 810

 

2 050

 

2 220

 

För hushåll med fler än 7 personer beräknas kostnaden för varje tillkommande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer.

För en vuxen person som inte är att anse som sambo, men som ingår i hushållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom personliga kostnader för ensamstående plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för hushållet och antalet medlemmar i hushållet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1787

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)