Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:630

Publicerad den 23 oktober 2019
Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Utfärdad den 17 oktober 2019

Regeringen föreskriver att 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937) ska ha följande lydelse.

1) Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller.

1)

Senaste lydelse 2018:1787.

Riksnormen för ett hushåll under 2020 utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna beräknade enligt följande tabeller.

 • Personliga kostnader i kronor per hemmavarande barn och skolungdom

  ej lunch 5 dagar/vecka

   

  under 1 år

   

  1–2 år

   

  3 år

   

  4–6 år

   

  2 040

   

  2 230

   

  1 980

   

  2 160

   

  med lunch

   
   
   
   
   
   
   
   

  under 1 år

   

  1–2 år

   

  3 år

   

  4–6 år

   

  7–10 år

   

  11–14 år

   

  15–18 år

   

  19–20 år

   

  2 170

   

  2 430

   

  2 160

   

  2 430

   

  3 050

   

  3 510

   

  3 950

   

  3 980

   
 • Personliga kostnader i kronor - vuxna

  Ensamstående

   

  Sambor

   

  3 150

   

  5 680

   
 • Gemensamma hushållskostnader i kronor - medlemmar i hushållet

  1 pers.

   

  2 pers.

   

  3 pers.

   

  4 pers.

   

  5 pers.

   

  6 pers.

   

  7 pers.

   

  1 010

   

  1 120

   

  1 410

   

  1 600

   

  1 850

   

  2 090

   

  2 260

   

För hushåll med fler än 7 personer beräknas kostnaden för varje tillkommande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer.

För en vuxen person som inte är att anse som sambo, men som ingår i hushållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom personliga kostnader för ensamstående plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för hushållet och antalet medlemmar i hushållet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:630

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)