Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:1227

Publicerad den 18 december 2020
Förordning om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön ska träda i kraft den 1 maj 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)