Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2021:534) om informationssamtal

Publicerad den 8 juni 2021
Utfärdad den 3 juni 2021

Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2021:530) om informationssamtal.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd får meddela närmare föreskrifter om

  1. informationssamtalens innehåll, och

  2. innehållet i och utformningen av de samtalsintyg som socialnämnden ska utfärda när en förälder har deltagit i ett informationssamtal.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:534

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2022.