Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:845

Publicerad den 14 september 2021
Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Utfärdad den 9 september 2021

Regeringen föreskriver att det i socialtjänstförordningen (2001:937) ska införas en ny paragraf, 8 kap. 7 §, av följande lydelse.

7 §

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd får meddela föreskrifter om handläggning och dokumentation av ärenden som rör internationella adoptioner vid tillämpningen av

  1. 3 kap. 3 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453),

  2. 5 kap. 1 § socialtjänstlagen,

  3. 6 kap. 6, 7 och 1215 §§ socialtjänstlagen, och

  4. 11 kap. 1 och 5 §§ socialtjänstlagen i samband med utredares redovisning av utredning och förslag till beslut till tingsrätten i enlighet med 4 kap. 15 § föräldrabalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:845

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)