Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:76

Publicerad den 4 februari 2022
Förordning om ikraftträdande av lagen (2022:75) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Utfärdad den 3 februari 2022

Regeringen föreskriver att lagen (2022:75) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön ska träda i kraft den 1 april 2022.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Johanna Mihaic
(Socialdepartementet)