Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1972:580) om tillämpning i förhållande till Turkiet av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.

Utfärdad: 1972-11-10

Kungl. Maj:t har funnit gott ge till känna att följande av Europarådets medlemsstater den 11 december 1953 undertecknade avtal jämte tilläggsprotokoll till dessa för Sveriges del har trätt i kraft i förhållande till Turkiet den 1 maj 1967, nämligen

  1. provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga samt för efterlevande; samt

  2. provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet, dock ej vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga eller för efterlevande.

Den som till följd av Turkiets anslutning till avtalen och tilläggsprotokollen omfattas av överenskommelsen under 1) skall ha samma skyldighet som svensk medborgare att erlägga avgift enligt lagen (1962:398) om finansiering av folkpensioneringen, dock icke för tiden före den 1 januari 1973.