Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1974:122) om immunitet och privilegier för vissa konsulat m.m.

Utfärdad: 1974-03-22

Förutom 3 § första stycket lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall tillämpas i förhållande till följande stater de särskilda bestämmelser som gäller enligt nedan angivna överenskommelser i fråga om immunitet eller privilegier för konsulat, konsulatsmedlemmar eller deras familjer eller konsulära kurirer.

Stat

Överenskommelse

1. Amerikas Förenta Stater

 

konsularkonvention den 1 juni 1910

 

2. Storbritannien

 

konsularkonvention den 14 mars 1952 med tillhörande signaturprotokoll och ministeriella noter

 

3. Frankrike

 

konsularkonvention den 5 mars 1955 med tillhörande signaturprotokoll

 

4. Sovjetunionen

 

konsularkonvention den 30 november 1967

 

5. Rumänien

 

konsularkonvention den 12 februari 1974

 

SFS 1977:33

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1977:33

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. (Utkom 22 februari 1977.)