Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd

Utfärdad: 1982-01-14

Omtryck i SFS 1990:245

Den avgift som ska betalas enligt 14 § lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd är 600 kronor.

SFS 2009:1041

Avgift enligt 1 § ska även betalas för följande tjänster nämligen

  1. överföring till en utlandsmyndighet av pengar från enskilda eller av banktillgodohavanden eller liknande medel,

  2. inväxling av checkar eller sedlar,

  3. utbetalning för försäkringsföretags räkning.

SFS 2011:247

Beslut om avgift enligt 2 § får inte överklagas.

Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Regeringskansliet.

SFS 1997:11

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1982:29

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 1982.

SFS 1990:245

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1990.

SFS 1997:11

Denna förordning träder i kraft d. 15 febr. 1997.

SFS 2003:561

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2003. I fråga om bistånd som har lämnats enligt lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. gäller alltjämt 1 § i sin äldre lydelse.

SFS 2009:1041

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2009.

SFS 2011:247

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2011.