Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1982:1161) om vissa äldre sedlar

Utfärdad den 16 december 1982.

Av Sveriges riksbank utgivna sedlar på 1 krona samt äldre sedlar på 5, 10, 50, 100, 1 000 och 10 000 kronor än de som anges nedan skall upphöra att vara lagligt betalningsmedel den 31 december 1987.

  1. Sedlar på 5 kronor enligt kungörelsen (1966:2) om nya sedlar på fem kronor;

  2. sedlar på 10 kronor och 50 kronor enligt kungörelsen (1965:68) om nya sedlar på femtio kronor och tio kronor;

  3. sedlar på 100 kronor enligt kungörelsen (1965:510) om nya sedlar på etthundra kronor;

  4. sedlar på 1 000 kronor enligt förordningen (1976:758) om nya sedlar på ettusen kronor; samt

  5. sedlar på 10 000 kronor enligt kungörelsen (1958:582) om utgivande av nya riksbankssedlar å tio tusen kronor.

Om inlösen av sedlar som ej längre är lagligt betalningsmedel finns bestämmelser i lagen (RFS 1975:6) med reglemente för riksbanken (Bankoreglementet).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1982:1161

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1983.