Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1983:1011) om vissa underrättelser enligt den svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929

Utfärdad: 1983-12-15

Om någon, som inte är bosatt i Sverige, här i landet har fått tillstånd till en sådan vattenverksamhet som avses i den svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929, ska mark- och miljödomstolen underrätta länsstyrelsen om detta, sedan tillståndsdomen har vunnit laga kraft. Domstolen ska samtidigt meddela länsstyrelsen om domstolen anser att ett ombud enligt artikel 29 i konventionen bör utses.

Detsamma gäller i fall då någon som inte är bosatt i Sverige, efter att i Norge ha fått tillstånd till en vattenverksamhet som avses i konventionen, har utverkat en förklaring enligt artikel 22 i konventionen.

SFS 2010:952

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1983:1011

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1984, då kungörelsen (1931:324) angående skyldighet för vattenrättsdomare att meddela underrättelse om vissa beslut enligt svensk-norska vattenrättskonventionen av d. 11 maj 1929 skall upphöra att gälla.

SFS 1998:870

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 2010:952

Denna förordning träder i kraft d. 2 maj 2011.