Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1991:1190) om tioöresmynts upphörande som lagligt betalningsmedel

Utfärdad den 11 juli 1991.
Utkom från trycket den 23 juli 1991

Tioöresmynt skall upphöra att vara lagligt betalningsmedel vid utgången av september 1992.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:1190

Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 1992.