Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1994:320) om tillämpning av konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet i förhållandet mellan Sverige och Slovenien

Utfärdad: 1994-05-11.
Utkom från trycket den 25 maj 1994.

Konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet och överenskommelsen om tillämpning av konventionen av samma dag skall gälla som förordning här i landet i förhållandet mellan Sverige och Slovenien. Konventionen och överenskommelsen om tillämpning av konventionen har publicerats som bilagor till SFS 1978:798.

Vid tillämpning av artiklarna 5, 8, 24 och 25 i konventionen skall Riksförsäkringsverket vara behörig svensk myndighet.

Med högsta förvaltningsmyndighet enligt artikel 31 i konventionen avses i Slovenien Arbets-, social- och familjeministeriet.

Som förbindelseorgan enligt artikel 1 i tillämpningsöverenskommelsen fungerar i Slovenien Republiken Sloveniens förbund för ålders- och invaliditetsförsäkring.

I Slovenien utfärdas intyg enligt artikel 2 första stycket och artikel 3 första stycket i tillämpningsöverenskommelsen av Republiken Sloveniens förbund för sjukförsäkring samt enligt artikel 4 första stycket i tillämpningsöverenskommelsen av Republiken Sloveniens förbund för ålders- och invaliditetsförsäkring.

Behörigt organ enligt artikel 2 andra stycket i tillämpningsöverenskommelsen är i Slovenien Republiken Sloveniens förbund för sjukförsäkring.

Ansökan enligt artikel 5 och enligt artikel 7 första och andra styckena i tillämpningsöverenskommelsen ges i Slovenien in till Republiken Sloveniens förbund för ålders- och invaliditetsförsäkring.

Intyg enligt artikel 6 första stycket i tillämpningsöverenskommelsen utfärdas i Slovenien av Republiken Sloveniens förbund för ålders- och invaliditetsförsäkring.

Sjukvårdsförmåner enligt artikel 8 första stycket i tillämpningsöverenskommelsen tillhandahålls i Slovenien av Republiken Sloveniens förbund för ålders- och invaliditetsförsäkring.

Intyg enligt artikel 8 andra stycket i tillämpningsöverenskommelsen utfärdas i Slovenien av Republiken Sloveniens förbund för sjukförsäkring.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:320

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994. Den tillämpas dock från och med den 16 januari 1992.