Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1994:320) om tillämpning av konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet i förhållandet mellan Sverige och Slovenien

Utfärdad: 1994-05-11.
Utkom från trycket den 25 maj 1994.

1 §

Konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet och överenskommelsen om tillämpning av konventionen av samma dag skall gälla som förordning här i landet i förhållandet mellan Sverige och Slovenien. Konventionen och överenskommelsen om tillämpning av konventionen har publicerats som bilagor till SFS 1978:798.

2 §

Vid tillämpning av artiklarna 5, 8, 24 och 25 i konventionen skall Riksförsäkringsverket vara behörig svensk myndighet.

3 §

Med högsta förvaltningsmyndighet enligt artikel 31 i konventionen avses i Slovenien Arbets-, social- och familjeministeriet.

4 §

Som förbindelseorgan enligt artikel 1 i tillämpningsöverenskommelsen fungerar i Slovenien Republiken Sloveniens förbund för ålders- och invaliditetsförsäkring.

5 §

I Slovenien utfärdas intyg enligt artikel 2 första stycket och artikel 3 första stycket i tillämpningsöverenskommelsen av Republiken Sloveniens förbund för sjukförsäkring samt enligt artikel 4 första stycket i tillämpningsöverenskommelsen av Republiken Sloveniens förbund för ålders- och invaliditetsförsäkring.

6 §

Behörigt organ enligt artikel 2 andra stycket i tillämpningsöverenskommelsen är i Slovenien Republiken Sloveniens förbund för sjukförsäkring.

7 §

Ansökan enligt artikel 5 och enligt artikel 7 första och andra styckena i tillämpningsöverenskommelsen ges i Slovenien in till Republiken Sloveniens förbund för ålders- och invaliditetsförsäkring.

8 §

Intyg enligt artikel 6 första stycket i tillämpningsöverenskommelsen utfärdas i Slovenien av Republiken Sloveniens förbund för ålders- och invaliditetsförsäkring.

9 §

Sjukvårdsförmåner enligt artikel 8 första stycket i tillämpningsöverenskommelsen tillhandahålls i Slovenien av Republiken Sloveniens förbund för ålders- och invaliditetsförsäkring.

10 §

Intyg enligt artikel 8 andra stycket i tillämpningsöverenskommelsen utfärdas i Slovenien av Republiken Sloveniens förbund för sjukförsäkring.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:320

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994. Den tillämpas dock från och med den 16 januari 1992.