Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1994:716) om rättslig ställning för institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK)

Utfärdad den 9 juni 1994.
Utkom från trycket den 20 juni 1994

De institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) som anges i bilaga till denna lag kan förvärva rättigheter, ikläda sig skyldigheter samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

Föreskrifter om immunitet och privilegier för ESK:s institutioner finns i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Bilaga

De institutioner som avses i denna lag är:

  1. ESK-sekretariatet.

  2. Kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:716

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1994.