Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS1994-2063

Förordning (1994:2063) om ikraftträdande av lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Utfärdad den 30 december 1994.
Utkom från trycket den 30 december 1994

Fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen skall träda i kraft den 1 januari 1995.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:2063

(Utkom 30 dec. 1994.)