Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1994:2063) om ikraftträdande av lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Utfärdad den 30 december 1994.
Utkom från trycket den 30 december 1994

1 §

Fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen träder i kraft den 1 januari 1995.

2 §

Lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen skall träda i kraft den 1 januari 1995.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:2063

(Utkom 30 dec. 1994.)