Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1996:1128) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter

Utfärdad den 21 november 1996.
Utkom från trycket den 3 december 1996

En auktoriserad translator är behörig att bestyrka översättningar enligt artikel 18.2 i den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter.

Domstolsverket är behörig myndighet för underrättelser enligt artikel 12.3 i den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter.

En domstol skall, om någon begär det, på en kopia av en dom eller ett beslut som har meddelats av domstolen intyga att avgörandet är äkta och, om så är fallet, att det är verkställbart.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1996:1128

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.