Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1998:1404) om valutapolitik

Utkom från trycket den 4 december 1998
Utfärdad den 26 november 1998.

Regeringen har enligt 9 kap. 12 § regeringsformen ansvaret för övergripande valutapolitiska frågor.

SFS 2003:843

Regeringen skall besluta om det system som skall gälla för att fastställa kronans värde i förhållande till utländska valutor (växelkurssystem).

Riksbanken får hos regeringen hemställa att regeringen skall fatta beslut om växelkurssystem. En sådan hemställan skall regeringen behandla skyndsamt.

Regeringen skall innan den beslutar om växelkurssystem samråda med Riksbanken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:1404

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 2003:843

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.