Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2002:144) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan

Utfärdad den 4 april 2002.
Utkom från trycket den 16 april 2002

Regeringen föreskriver att följande lagar skall träda i kraft den 1 juni 2002:

Justitiedepartementet

  1. lagen (2001:57) om ändring i rättegångsbalken

  2. lagen (2001:58) om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet

  3. lagen (2001:59) om ändring i passlagen (1978:302)

  4. lagen (2001:884) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Utrikesdepartementet

  1. lagen (2001:60) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

  2. lagen (2001:61) om ändring i lagen (1990:515) om auktorisation av handelskamrar

Socialdepartementet

  1. lagen (2001:64) om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

  2. lagen (2001:66) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Utbildningsdepartementet

lagen (2001:67) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Näringsdepartementet

  1. lagen (2001:63) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

  2. lagen (2001:65) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:144

(Utkom d. 16 april 2002.)