Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2004:863) om äldre femtioöresmynts upphörande som lagligt betalningsmedel

Utkom från trycket den 9 november 2004
utfärdad den 28 oktober 2004.

Femtioöresmynt som präglats med stöd av lagen (1873:31) om rikets mynt och lagen (1970:1028) om rikets mynt samt Riksbankens föreskrifter (1989:61) om rikets mynt i dess lydelse intill den 1 oktober 1992 skall upphöra att vara lagligt betalningsmedel den 31 december 2005.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:863

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2004:1309

(Utkom d. 27 dec. 2004.)