Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS2006-1101

Utkom från trycket den 19 september 2006
Förordning om ändring i avgiftsförordningen (1992:191);
utfärdad den 7 september 2006.

Regeringen föreskriver att i 26 § avgiftsförordningen (1992:191)1) orden ”statsverkets checkräkning” skall bytas ut mot ”statens centralkonto”.

1)

Senaste lydelse av 26 § 1993:431.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1101

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Erik Nymansson
(Finansdepartementet)