Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2009:282) om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel

Utkom från trycket den 16 april 2009
utfärdad den 2 april 2009.

Femtioöresmyntet ska upphöra att vara lagligt betalningsmedel den 30 september 2010.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:282

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2009.